Záhrada pri rodinnom dome v obci Teplička nad Váhom

návrh: Ing. Jana Solárová

 

  • Záhrada Teplička nad Váhom
  • Záhrada Teplička nad Váhom_1