Záhrada pri rodinnom dome v obci Stráňavy

návrh: Ing. Jana Solárová

 

  • záhrada Stráňavy
  • záhrada Stráňavy
  • záhrada Stráňavy
  • záhrada Stráňavy