Revitalizácia rybníka 

obec Trnava-Trstín

návrh: Ing. Jana Solárová

Záhrada pri rodinnom dome v obci Teplička nad Váhom

návrh: Ing. Jana Solárová

Záhrada pri rodinnom dome 

obec Pezinok

koncept: Ing. Jana Solárová

Záhrada pri rodinnom dome v obci Stráňavy

návrh: Ing. Jana Solárová