Revitalizácia rybníka 

obec Trnava-Trstín

návrh: Ing. Jana Solárová

  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_1
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_2
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_3
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_4
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_5
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_6
  • Revitalizácia rybníka Trnava-Trstín_7