Výrobný areál 3T, Žilina

projekt: Ing. Janka Solárová

Názov stavby: Výrobný areál 3T, Žilina

Objednávateľ: 3T s.r.o. Žilina

Rok prípravy:2010

Kontaktná osoba: Ing. Štofík

  • 3T_1
  • 3T_2