Rekonštrukcia Krajskej a okresnej prokuratúry, Žilina

projekt: Ing. Janka Solárová

Názov stavby: Rekonštrukcia Krajskej a okresnej prokuratúry

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina

Rok prípravy:2007

Kontaktná osoba: Ing. Daniš Pavol

  • Prokuratúra Žilina
  • Prokuratúra Žilina
  • Prokuratúra Žilina
  • Prokuratúra Žilina